Čelici otporni na habanje

Materijali koji su otporni na habanje za delove drobilica, mlinova, građevinskih mašina, mešalica, u cementnoj industriji itd.

RED.SRJUSANEMAČKA HEMIJSKI SASTAV (%)
BROJJUSASTMWrNroznakaCSiMnPmaxSmaxCrNiMo
1ČL.31341.1167GS-36Mn5~0,45~0,5~1,80,0400,040Za delove mlinova i mešača u rudarstvu i cementnoj industriji
2ČL.31601.3802G-X120Mn12~1,2~0,5~12,00,100,035
3ČL.34601.3401G-X120Mn12~1,2~0,5~13,00,100,040~1,0
4ČL.34611.4777G-X120Mn12~1,1~0,5~12,00,100,040~1,0Za delove drobilica, mlinova, bagera i sl.
5ČL.34621.4729G-X120Mn12~1,2~0,5~12,00,100,040~1,8
6ČL.47581.4823G-X300CrMo 15.3~2,6~0,5~0,70,100,060~15,0~2,8Za delove mlinova, obloge i mešači u cementnoj industriji

Ko smo mi?

Pogledajte i ostale vrste čelika

Za opštu upotrebu

Nelegirani i legirani

Vatrootporni

Nerđajući i hemijski postojani

Scroll to Top