Nelegiran i legiran čelični liv

Ovo su vrste čelika koje se koriste za poboljšanje

RED.SRJUSANEMAČKAHEMIJSKI SASTAV (%)
BROJJUSASTMWrNroznakaCSiMnPmaxSmaxCrNiMo
1ČL.13301.0619GS-C250,18-0,230,3-0,50,5-0,80,0300,030Za upotrebu na povišenim temperaturama do 450℃
2ČL.15310,42-0,500,25-0,500,5-0,80,0350,035Čelični liv za površinsko kaljenje; točkovi kranova; lančanici; zupčanici
3ČL.47301.7218GS-25 CrMo4~0,25~0,50~0,600,0350,035~1,0~0,25Za statički i dinamički opterećene konstrukcije i delove
4ČL.47311.722GS-340 Mo4~0,33~0,50~0,60,0350,035~1,0~0,25Za površinsko kaljenje i za upotrebu na temperaturi do -50 ℃
5ČL.47321.7225GS-42 CrMo4~0,42~0,50~0,600,0350,035~1,0~0,25
6ČL.54300,34-0,400,30-0,500,50-0,800,0350,0351,4-1,71,4-1,70,15-0,25Čelični liv za mehanički jako opterećene delove i delove otporne prema habanju, liv za površinsko kaljenje
7ČL.71301.5419GS-22 Mo4~0,21~0,50~0,600,0450,045~0,50Čelični liv namenjen za rad na temperaturi od 300 ℃ – 540 ℃ i delove rezervoara pod pritiskom
8ČL.74311.7357GS-17 CrMo5.5~0,18~0,40~0,600,0400,040~1,2~0,50Za jače opterećene delove i rad na temperaturi do 500 ℃

Pogledajte i ostale vrste čelika

Za opštu upotrebu

Nerđajući i hemijski postojani

Vatrootporni

Otporni na habanje

Scroll to Top